Designed by

Slide

שלוש צורות פשוטות, שלושה טרפזים מלבניים, שלושה אחים שמשחקים יחד, מולידים אינספור שילובים ייחודיים. קולקציה בעיצוב דניאל לאגו.

PARQUET WOOD

הצצה אל מאחרי הקלעים של עיצוב הקולקציה

קולקציית הפרקטים הייחודית משלבת בין אלמנטים גיאומטריים לתכונות מתחום המתמטיקה, על מנת לייצר אלמנטים של קומפוזיציה אופקית ואנכית – שלוש צורות פשוטות, שלושה טרפזים מלבניים, שלוש צורות אחיות שמשחקות זו עם זו על מנת לתת חיים לאפשרויות שילוב אינסופיות, כל אחת שונה מקודמתה.

Quality, uniqueness and efficiency

משטחי הקולקציה הם הומאז׳ לקסם שבמתמטיקה, ובמיוחד זה שטמון במספרים הטרנסצנדנטיים. הצורות המלבניות הקלאסיות של קרשי הפרקט הופכות למעוינים, ובזכות התכונות המתמטיות של הצורות, מאפשרים אינספור קומפוזיציות מודולריות, שמגשימות את חזון השתתפות המעצב בתהליך היצירה והתוצאה הסופית.