Designed by

FORET

קולקציה שעיצב רפאל נבות בעבור המותג הצרפתי אוסקר אונו – מותג מוביל בתעשיית העץ, שמונע מאהבה לחומר ופועל להפיק ממנו את המיטב.

PARQUET WOOD

הצצה אל מאחרי הקלעים של עיצוב הקולקציה

עץ הוא חומר מאתגר, שאפשר אפילו לדמות אותו לאריג מבחינת האפשרויות הרבות שגלומות בעבודה איתו״, אומר רפאל נבות. הקולקציה, שמשמעות שמה הוא יער, מחייה שיטה מסורתית עתיקה – END GRAIN – שהייתה נהוגה במאה ה־19 ויושמה בעיקר במקומות שבהם נדרשה עמידות גבוהה. עיקרה טמון באופן חיתוך העץ, שנעשה לרוחב, כך שהסיבים אינם אופקיים־שוכבים כמקובל, אלא ורטיקליים־עומדים, וחושפים כך את מלוא מרקמו הטבעתי. החיתוך הרוחבי מאתגר את ׳הצייתנות׳ של העץ, שנדרש להתמודד עם מצבי פגיעה והתבקעות, ולכן הוא צריך להיות עתיק מאוד ויבש מאוד, מה שמסייע גם לקיבוע שלו ולעמידות ההתקנה.

Quality, uniqueness and efficiency

קולקציית FORET מביאה אסתטיקה חדשה ואחרת לעולם ריצופי הפרקט. היא כוללת מגוון דיגומים בגדלים שונים, שנשענים על חזרתיות ובה בעת על ׳אי־סדר׳ שמייצר זרימה טבעית, וגם הגימורים שלה מבוססים על תהליכים טבעיים. הגימור המעושן, לדוגמה, מתקבל מ׳בישול׳ של העץ, שמחלחל פנימה לכל נפחו, וכך גם הגון השחור, שמתקבל בתהליך של שריפה ולא מצביעה. מעבר לאסתטיקה החדשנית כמו זו של קולקציית FORET כל מפגש עם חומר טבעי עושה את שלו באופן מיידי. הוא גורם להבין את האיכויות שלו, והן מחלחלות פנימה גם בדרך של תחושה פיזית.