Designed by

Biscuit

קולקציה בעיצוב פטרישיה אורקיולה, שפותחה סביב מושג הרכות ומאופיינת בהרכב חופשי של קווים וצורות.

PARQUET WOOD

הצצה אל מאחרי הקלעים של עיצוב הקולקציה

בדיוק מהמקום הזה נולדה קולקציית ביסקוויט יוצאת הדופן. אורקיולה פנתה לליסטונה ג׳יורדנו עם בקשה יוצאת דופן – להתנסות עם האופן בו משטחי הפרקט מתחברים אחד לשני. הקצוות המעוגלים שעיצבה היוו אתגר, אך גם הזדמנות, ונוצרו בעזרת שילוב חיתוך C&C. לקצוות המעוגלים היא מתייחסת כאל ״שפה חדשה״ של הפרקט המסורתי, שמהדהדים רצפות עץ עתיקות אבל מפיחים בהם חיים מודרניים ויוצרים טקסטורה חדשה.

Quality, uniqueness and efficiency

בסדרה, אורקיולה ביקשה להדגיש רעיון של קן, במשמעות של ביתיות, חמימות ורכות – תחושות שנוצרות כשהקווים מתעגלים וצורות משטחי העץ חוברות יחדיו באופן חופשי מאי פעם.